تبلیغات
سایت تفریحی پارسی تک

سایت تفریحی پارسی تک

  • خوش آمدید

 

خطای دید!

 

 

 

حدود ۱۰ ثانیه به علامت جمع وسط تصویر خیره شوید بعد سر خود را عقب و جلو ببرید!!!!!!!! 

 

نرم افزار محشر - مدت یك دقیقه به وسط تصویر خیره شوید بدون اینكه چشمان خود را حركت دهید.سپس ناگهان نگاه خود را به صفحه سفیدی بیاندازید.پرچم آمریكا را می بینید؟

حدود۳۰ ثانیه به  وسط تصویر نگاه کنید بدون اینکه چشمتان تکان بخورد. 

بعد به جایی که سفید باشد نگاه کنید.

چه میبینید!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟

ادامه مطلب خطای دید!